Veiligheidscoördinator

Het Koninklijk Besluit dd 25-01-01, betreffende de veiligheid en de gezondheid op tijdelijke en mobiele werkplaatsen, is van toepassing geworden vanaf 01 mei 2001

Er is een veiligheidscoördinator nodig als u gedurende de looptijd van uw bouwproject meer dan één aannemer op de werf nodig hebt. Let hierbij op: een leverancier van bouwmaterialen of van stortklaar beton wordt ook beschouwd als een aannemer. Ook de bedrijven die de nutsvoorzieningen aansluiten worden aanzien als aannemers.

Veiligheidscoördinatie heeft als doel een veilige en gezonde omgeving te creëren waarin gewerkt en gewoond kan worden. Tevens wordt de nodige info gegeven voor o.a. latere werkzaamheden en herstellingen. De veiligheidscoördinator moet er voor zorgen dat het supplementair risico dat ontstaat als gevolg van de interactie van verschillende aannemers wordt ingedijkt.

De veiligheidscoördinator stelt een Veiligheids-en GezondheidsPlan (VGP)op, houdt een Coördinatiedagboek (CD) bij en zorgt tevens voor het Postinterventiedossier (PID)

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan?

  • Werven kleiner dan 500 m²:de architect
    • Indien er geen architect is: de aannemer
    • De ordrachtgever indien die werkgever is
    • Werven groter van 500m2: de opdrachtgever (ongeacht of u een particulier bent of onderneming)

  • Sinds 2001 verzorgen wij de veiligheidscoördinatie (niveau B) 
Image

Start jouw project

Aarzel niet om vandaag nog contact met ons op te nemen als u een architectuurproject hebt dat binnen de kortste keren moet worden uitgevoerd, volgens de nieuwste ontwerpnormen en uitstekende kwaliteit van het werk

Contact