Image

Visie

Samen met u als bouwheer worden in functie van uw wensen en het beschikbare budget alle keuzes en mogelijkheden nagegaan. Bij het ontwerp wordt aandacht geschonken aan vorm, ruimte, verhoudingen, openheid versus geborgenheid, schaal en leefbaarheid.

Er wordt gestreefd naar tijdloze ontwerpen die harmonie uitstralen, een hoge belevingswaarde hebben en architecturaal kwalitatief zijn.

Dit vergt per project een subtiele zoektocht die door de creativiteit van de architect uitmondt in een coherent geheel dat voldoet aan de eisen van de plek en de verwachtingen van de klant.

Omgeving

Vooraleer er gestart wordt met het ontwerp wordt er ter plaatse gegaan om de omgeving te bestuderen en om de eisen van de plek te onderzoeken.

Elk gebouw dient  zich op een logische manier in te passen in zijn omgeving. Dit kan zowel door zich te integreren alsook door de nodige contrasten te bieden.

Functionaliteit

Er wordt gestreefd naar een logische structurele opbouw, optimaal gebruik van ruimte, flexibiliteit van gebruik en uitbreidbaarheid om zo te beantwoorden aan uw verwachtingen.

Oriëntatie

Er wordt de nodige aandacht geschonken aan de oriëntatie van de ruimtes (ook de buitenruimtes) om optimaal te genieten van zonlicht en –warmte. 
Tevens dienen de nodige voorzieningen getroffen te worden tegen oververhitting dmv zonneweringen, dakoversteken, luifels, aanplantingen e.d.

Start jouw project

Aarzel niet om vandaag nog contact met ons op te nemen als u een architectuurproject hebt dat binnen de kortste keren moet worden uitgevoerd, volgens de nieuwste ontwerpnormen en uitstekende kwaliteit van het werk

Contact